wz


Model Temperamentu

Ξ August 27th, 2007 | → | ∇ Filozofie |

Před sebou vidíte diagram temperamentu, jak jsem ho sám zpracoval. Dá se použít na každého člověka, ale podle mě je tím jeho psychika definovaná jenom velmi povrchově, avšak představuje z mnoha procent tu část člověka, se kterou se denně setkáváme. Jak ubíhaly prázdniny, zkoumal jsem chování všech lidí, se kterými jsem měl možnost jakkoliv komunikovat a zamýšlel jsem se, kam bych je asi zařadil a některé případy jsem se pokoušel i hlouběji pochopit.

Tento model jsem zpočátku sestavil sám, aniž bych věděl, že již existuje a vztahuje se ke čtyřem typům temperamentů: Sangvinika, Cholerika, Flegmatika a Melancholika. Co již není součástí vžitého modelu (a je součástí mého modelu), je přímka se směrnicí, úhlem, bodem a jistou mezí. Právě na tuto Mez jsem se zaměřil. Mez představuje hranici pro bod se vzdáleností A a následky překročení jsou závislé na absolutní hodnotě úhlu Lambda.

Abych vysvětlil tuto matematickou analogii:
A - Určuje do jaké míry je člověk vzdálen ideálnímu temperamentu. Reálná složka tohoto čísla určuje do jaké míry je člověk introvert nebo extrovert a Imaginární složka určuje míru stability. Stabilita sama je míra ovlivnitelnosti nálady na základě vnějšího podnětu určité velikosti. Extroverce je záliba člověka v přítomnosti jiných a komunikaci s nimi. Introverce je záliba člověka v nepřítomnosti jiných, v samotě, popřípadě ve společnosti dlouhodobých přátel podobně introvertních.
Lambda - Lambda má rozsah pouze 90 úhlových stupňů nahoru a 90 dolu v pravé i levé části diagramu. Je-li její absolutní hodnota blízká nebo rovna nule, má člověk dynamickou stabilitu - někdy náladový, někdy klidný. Je-li její absolutní hodnota rovna devadesáti (kolmá k x), nelze přesně určit, je-li introvert nebo extrovert.

Bod A se v průběhu života může mírně posunovat po přímce a Lambda se také mirně mění. Jinak člověk zpravidla má svůj typ temperamentu po celý život.

Lidi společenské, se sklonem k prudkým změnám nálady označujeme jako Choleriky - labilní extroverty.
Lidi společenské, klidné, změnou nálady reagující jenom na silnější podněty označujeme jako Sangviniky - stabilní extroverty.

Lidi nespolečenské, se sklonem k prudkým změnám nálady označujeme jako Melancholiky - labilní introverty.
Lidi nespolečenské, ale vyrovnané, lhostejné až apatické označujeme jako Flegmatiky - stabilní introverty.

Konečně se dostáváme k mezi. Mez je velice zajímavá hodnota. Když A přkračuje mez, zavisí na hodně parametrech, včetně absolutní hodnoty Lambda. Je-li blízká 0 nebo 90, mez neexistuje. V ostatních případech má zásadní vliv. Všimněte si také, že mez není kulatá - je hranatá. Správně se totiž dělí na mez vertikální (stability) a horizontální (introverce/extroverce):
Je-li Lambda vetší než 45° například u Sangvinika - A překročí vertikální mez dříve než horizontální - budou převládat extrémy lehkomyslnosti nad extrémy extroverce.
J-li u sangvinika menší, budou převládat extémy extroverce, než extrémy lehkomyslnosti.

Překročení meze vede u všech temperamentů k patologickému chování. Sangvinici jsou přehnaně klidní, nic je nevzruší a neobejdou se bez společnosti.
Cholerici se neobejdou bez společnosti, protože jinak by neměli na kom uplatňovat svoji výbušnost - neměli by pro ní dostatek podnětů.
Flegmatici se uzavřou do sebe a bude jim všechno jedno.
Melancholici překračující mez jsou nejhorší ze všech a také nejnebezpečnější pro zdravou společnost. V důsledku uzavření do sebe ztratí kontak s realitou a jejich labilita se může projevit nečekaně a nečekaně silně. Většina úchylných vrahů jsou podle mě melancholici silně za mezí.

Osobně znám jednoho člověka, který má velmi naběhnuto na překročení meze Flegmatika - je jím můj bývalý spolužák Tomáš Havel. Všichni spolužáci určitě ví, kdo to je. Přezdíván byl také určitou dobu jako zombie, protože chodil zadumán do sebe a díval se většinu cesty do podlahy. Vytočit Havla nebylo možné. Jednou na praxi mě předběhl ve frontě na nástroje a já jsem mu řekl, aby uhnul, že jsem tu byl dřív. On nic neříkal … tak se v mně projevil Cholerik a Havla jsem celkem silně nakopl kolenem (věděl jsem, že si to můžu dovolit) - pouze nadskočil a odešel pryč bez nástrojů.
Odsuzuji takové lidi. Protože na Reálné složce bodu A (introverce/extroverce) se dá slušně pracovat - není vyloučená ani kompletní změna.

Jinak doufám že nevadí že si tipnu charaktery určitých kamarádů? :) Jestli ano, napište, já to vymažu … navíc můžete do komentáře napsat, jestli jsem se strefil:

Kivan - Cholerik, lambda 10, A 25% meze
mikke - Sangvinik, lambda 25, A 40% meze
Kesy - Flegmatik, lambda 45, A 10% meze
Cartman - Sangvinik, lambda 0, A 50% meze
Scotty - Sangvinik, lambda 25, A 40% meze
Gomez - Sangvinik, lambda 60, A 25% meze
Tomáš P. - Flegmatik, lambda 50, A 8% meze
Já (Me, Zoidberg :)) - Cholerik, lambda 30, A 25% meze

A pro další návštěvníky, tady jedna melancholička, kterou neznám zas až tak dlouho:

mel (ona ví, o koho jde) - Melancholik, lambda 70, A 75% meze (a to je jenom z komunikace přec ICQ, takže reál bude menší)

Myslím že můj model (dovoluji si ho považovat za můj) je docela vydařený a je u něho možnost docela dobře popsat člověka.
Čekám na vaše ohlasy :)

 

5 Responses to ' Model Temperamentu '

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to ' Model Temperamentu '.

 1. kivan said,

  on August 27th, 2007 at 7:25 pm

  Zajímavá studie, na to, že sám nevím, jaký můj temperament je :) Interesting :)

 2. Kesy said,

  on August 27th, 2007 at 9:07 pm

  Tohle je celkem zajímavej článek! myslim že jsi mě odhad docela dobře :)

 3. michaelf.ms said,

  on August 27th, 2007 at 9:21 pm

  Add kivan: Thx.
  Add Kesy: Thx vm. Dal jsem ti víc introverce, protože si nechtěl do hospody, jinak bych ti dal stejně jako T. Pavlíčkovi :)

 4. Tonda said,

  on August 31st, 2007 at 12:12 am

  No, ty mi v podstatě lichotíš, takže proč bych se k tomu nepřihlásil. :o)

  Jinak člověk je bytost společenská a nikdo nechce bejt sám. Osobně jsem si naprosto jistej, že většina introvertů jsou trosky co neumí žít a litujou se. To, že nedokážou riskovat pak svádí na svoje znamení nebo temperament. Nikdo se nenarodí jako společenskej show-man, všichni pro to museli hodně udělat, riskovat, prohrávat.

 5. michaelf.ms said,

  on September 1st, 2007 at 11:25 am

  Add Tonda: “Osobně jsem si naprosto jistej, že většina introvertů jsou trosky co neumí žít a litujou se.” - Oni chápou život jinak. Jako něco, co extroverti považují za nudu. Introvert totiž nemá moc velkou páru o tom, jaká zábava může plynout ze společnosti - nepoznali to, poznali jenom svůj vlastní uzavřenej svět. A protože neví co leží za hranicemi jejich uzavřeného světa, považují ten svůj svět za obrovský a přežívají v něm, zkrášlují si ho. Je to strašný se pak na takovýho člověka dívat.

Leave a replydejsiji

Leviathan

  kdo je Leviathan

  Jsem student aktuálně čtvrtého ročníku střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v českých budějovicích

   


 


RSS Zdroj

  ::

  RSS 2.0 < ZDE

  Přidejte si můj zdroj do vaší RSS čtečky

   

Statistiky