wz


Květina

Ξ March 18th, 2008 | → | ∇ Tvorba Literární |

Lyrickou báseň Květina jsem napsal původně 7. března 2008 po návratu ze školy. Věnování patří Lucii Vanišů a Miroslavě Vrchotové. Děkuji také kritikům - Petru “kivanovi” Mikovi (potěšil mě svou kritikou), Elišce - studentce FF ZČU - o které toho moc nevím (také mě svou kritikou potěšila) a Mirce Vrchotové, která mě svou kritikou přímo nadchla. Děkuji!
Na báseň se vztahuje Autorský zákon.

Květina
Michael Flannery

S úsvitem dne, zrodí se květina,
neznaje zloby, neznaje strachu.
Uprostřed pouště skví se nevinna.
Krásná je, leč roste tam v prachu.

I kdysi dávno, život tu býval,
nebylo smutku, nebylo splínu.
Bylo to krásné, radost jsem míval,
Nyní však chodím, ve vlastním stínu.

V průběhu dne, kvete má květina,
neznaje zloby, neznaje strachu.
Uprostřed pouště stále je nevinna.
Krásná je, leč roste tam v prachu.

Pustiny širé, táhnou se v dáli,
a končí zas tam, kde začínají.
Věci ty, které blízké se zdály,
ty nežijí již, jen umírají.

Se soumrakem, zemře má květina,
neznala zloby, neznala strachu.
Uprostřed pouště, ach má květina!
Krásná je, když leží tam v prachu.

Zemřela květina, zabil jsem naději,
Stojím tu stojím, na traťové koleji …

Báseň záměrně nijak nevykládám, skrývá se v ní alegorie, kterou si každý může vyložit jak chce. Jsem zastáncem toho názoru, že by lidé neměli nahlas říkat, co se pro ně v jaké básni skrývá, protože tím mohou silně narušit představy ostatních, které byly třeba mnohem lepší, mnohem hlubší a mnohem hezčí.

Pozn.: Komentáře striktně moderované … úzkoprsí, přízemní a neslušní lidé nejsou tolerování :)

 

3 Responses to ' Květina '

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to ' Květina '.


 1. on March 19th, 2008 at 6:02 pm

  Tahle báseň se mi líbí rytmikou, alegorií a svým způsobem i oxymoronem :) Sám někdy píši podobně takže se mi to líbí, podle mě je škoda že není víc tvůrčích lidí…

 2. Evča said,

  on March 20th, 2008 at 12:54 pm

  Proč nám někdy musí být tak smutno, smutňoučko?

  ukončila bych to … v traťové koleji… ;)

 3. michaelf.ms said,

  on March 20th, 2008 at 1:26 pm

  Evča: Smutek, žal, nenávist a zloba jsou největší násobiče inspirace, jaké jsem kdy poznal. Ovšem právě tuto báseň, přesto že je velmi smutná, jsem psal zaplaven jiným pocitem … silným radostným pocitem.

  Musí tam být “na traťové koleji”. Sám jsem se mezi “v” a “na” krátce rozhodoval a rozhodl jsem se pro “na”, protože za a) vytvoří harmonii s předešlým veršem (stejný celkový počet slabik) a za b) rychleji (aspoň u mě) vyvolá jednoznačný dojem člověka stojícího na koleji a o to mi v té poslední sonet-like strofě jde - vyvolat okamžitou citovou odezvu.

Leave a replydejmito

Leviathan

  kdo je Leviathan

  Jsem student aktuálně čtvrtého ročníku střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v českých budějovicích

   


 


RSS Zdroj

  ::

  RSS 2.0 < ZDE

  Přidejte si můj zdroj do vaší RSS čtečky

   

Statistiky