wz

Profesoři ze SPŠ

Ξ March 31st, 2007 | → 6 Comments | ∇ Uncategorized |

Už dlouho jsem chtěl napsat něco našich profesorech a teď mám zrovna náladu :). Upozorňuju, že tenhle post nebude pro lidi, kteří neznají SPŠ ;).

Detekována potenciální hrozba:
Česká republika
98.37.212.194.contactel.net
194.212.37.98
Windows XP
MS Internet Explorer 6.0
1024×768
32bit
08 minut 52 sekund
Referer http://www.google.cz/search?hl=cs&q=Janoud&btnG=Vyhledat%20Googlem&lr=
Stránky: http://leviathan.xf.cz/ & http://leviathan.xf.cz/?p=26

Proto se uchýlím k nouzovému plánu:
Článek, který zde byl je zálohován a vymazán. Mohu na požádání poslat.
V zájmu dokončení studia prohlašuji, že jsem ho nepsal.

 

Geny zla

Ξ March 30th, 2007 | → 4 Comments | ∇ Uncategorized |

… deleted on 12.4.2008

 

Obsluhoval jsem anglického krále

Ξ March 28th, 2007 | → 5 Comments | ∇ Uncategorized |

Byli jsme v úterý s pár třídama v kině Kotva na novém českém filmu “Obsluhoval jsem anglického krále”, jehož předlohou je stejnojmené (kolik n se píše stejnojmené, sice jsem míval z diktátů za 1, ale u tohohle si nejsem jistej) dílo Bohumila Hrabala (to je ten týpek co vypad z okna, když krmil holuby).

Pominu-li okolnosti, za kterých jsem (resp. jsme) se dostal do sálu (lépe se nezmiňovat ;)), byl to docela všední zážitek. Vybavení kina Kotva se mi zdálo zastaralé a plátno přirovnatelné k zácloně u mě v pokoji :). Zabydlel jsem se na balkóně, kde byla prakticky celá výprava ze SPŠ včetně Mirky z S3A, jejíž smích působil v určitých pasážích filmu jako velmi rušivý element a v jiných, jako velmi vítaný element. Film byl vcelku obstojný, rozhodně nebyl špatný a rozhodně nebyl vynikající, prostě taková vyšší střední (česká) třída.

Jsou filmy, o kterých jsem přemýšlel ještě měsíce po tom, co jsem je viděl (jako například K-PAX .. česky Svět podle Prota) a jsou filmy, na které zapomenu hned po tom, co je shlédnu (jako například … hmm, neuvedu příklad, protože bych si hanobil blog :)). Obsluhoval jsem anglického krále (budu tomu říkat Ojak, jestli to ještě v tomhle článku zmíním :)) patří někam doprostřed, spíš doprostřed a nahoru.

Horší je, že teď nás pořád budou otravovat učitelé, jak je to pro nás strašně důležitej film a abysme ho pochopili, nevědě při tom že chápeme dvakrát tolik co oni :) Jako například Šinknerka (vyhledej termín Šinknerka v česko-anglickém slovníku), která nejen učí naprosto zbytečnou gramatiku a dává mi z ní za pět protože je pod mojí důstojnost se takovou věc učit, ale taky se nás pokouší poučovat o životě (ne že by to někteří nepotřebovali).

Brzo se dočkáte dalšího postu
Ave Satanas

 

Stará Angličtina - Kompletní Gramatika

Ξ March 24th, 2007 | → 7 Comments | ∇ Uncategorized |

Shrnutí Gramatiky ‘Thou Formy’

Přítomný Čas:

Přítomný čas se v Thou formě tvoří přidáním různých koncovek ke slovesům. Koncovky jsou typické pro druhou a třetí osobu jednotného čísla.
Ke slovesům, jež jsou spojena s druhou osobou jednotného čísla (Thou) se přidává koncovka [-est], [-st], [-t] (rozlišené podle znění: např Shoot bude Shootest, protože Shootst Angličané neumějí vyslovit)
Ke slovesům, jež jsou spojena s třetí osobou jednotného čísla (He, She, It) se přidává koncovka [-eth], [-th] (také rozlišené podle znění, např. Eat bude Eateth)

Zde jsou některá slovesa, používaná často jako pomocná:
I am
Thou art
He, She, It isth
We, They art

I, We, They do
Thou dost
He, She, It doth

I, We, They have
Thou hast
He, She, It, hath

Zde jsou příklady některých sloves v Thou formě:
Run - Runnest; Runneth, Drink - Drinkest; Drinketh, Know - Knowest; Knoweth

Často se také uvádí speciální tvar oznamovací věty, kde je k dané osobě přidáno typické pomocné sloveso a zbytek věty je v normálním tvaru:

Thou dost kill monsters.
Dost Thou kill monsters?

She doth go that way.
Doth She go that way?

Minulý čas:
Minulý čas se tvoří stejně jak ho známe dnes, pouze se přidají ony koncovky, které jsem zmiňoval u přítomného času

I was
Thou werest
He, She, It waseth
We, They wereth

I, We, They did
Thou didst
He, She, It didth

I, We, They had
Thou hadst
He, She, It, hadth

A opět se uvádí použití v oznamovací větě s pomocným slovesem:

Thou didst kill monsters.
Didst Thou kill monster?

She didth go that way.
Didth She go that way?

Budoucí čas:
Budoucí čas se tvoří přidáním pomocného slovest Will, Wilt nebo Willeth (pozor zde je výjimka)

I will
Thou wilt
He, She, It willeth
We, They will

I, We, They shall
Thou shalt
He, She, It shalth

Oznamovací věta a otázka:

Thou shalt die. Thou wilt die.
Shalt Thou die. Wilt Thou die?

She willeth do anything.
Willeth She do anything?

Předpřítomný čas:
Předpřítomný čas používá místo have a has - hast a hath

I, We, They have
Thou hast
He, She, It, hath

Thou hast killed.
Hast Thou killed?

She hath shouted.
Hath She shouted?

Osobní zájmena Thou a He, She, It:

I - Me - Myselft - Mine - My
Thou - Thee - thyself - thine - thy
He - His - Himself - His - His
She - Her - Herself -Hers - Her
It - It - Itself - Its - Its

Toto shrnutí gramatiky Staré Angličtiny můžete brát jako přesné, protože jsem všechno ověřil na webu.

(C)2007 Michal Frdlík

 

Balada o Zahnívajícím Hadru

Ξ March 23rd, 2007 | → 4 Comments | ∇ Uncategorized |

Sešla se zas E3A v hojném to počtu a vykonávati studium jala se.
Křepi, sám tranzistorů král druhou hodinu nás měl. Ponětí o hrozbě nemalé nikdo neměl.
Zanechavše popsanou tabuli, Křepi opustil nás a doba přestávky velké nastala.
Všici běželi vstříc bufetu, kde oblaženi jídlem byli a vlídným slovem též.
Obtěžkáni jídlem pivem, vrátili jsme se do třídy naší. Však běda nám!
První to nešťastníče, který přiblížil se k tabuli byl skolen k zemi silou neznámou!
Nám do smíchu bylo všem, však běda! Od tabule samé rozšířil se nehorázný zápach.
Pochopivše situaci, snažili jsme se okna otevřít! Nic však nezlepšilo se a mnozí otráveni byli.
Hrstka přeživších na chodbu unikla, kde žalem se trápila nad oběťmi zápachu.
Běda tomu, kdo dveře nezavřel! Zápach pronikl ven a omámiti kolemjdoucí stihl.
Strojaři hanební vedle postávali a dováděli v tuto hodinu černou, neznajíce slitování nad námi.
Ach ne! Hrůzů Jarda blíží se! Pupek jeho kýve se nahoru a dolu, jakoby se smál neštěstí našemu.
Proklet buď netvor ten! Do jámy zápachu nahnati se nás jal a diagnózu vyslovil:
“Toť hadr zahnívající za tabulí jest! Páže povolejte neprodleně!”
Za krátko však zápach snesitelným stal se, ale ztráty obrovské byly.

 

Stará Angličtina

Ξ March 22nd, 2007 | → 0 Comments | ∇ Uncategorized |

Již dříve jsem se rozhodl používat starší, teď již knižní formu Angličtiny namísto moderní a to z jednoho prostého důvodu, protože se mi to líbí. Kompletní výčet gramatiky raně moderní angličtiny snad již neexistuje, tak se musím učit postupně z citátů, googlu nebo diskuzí. Pro začátek zaměňuji některá moderní Anglická slova za stará:

You - Thou (význam: ty)
You - Thee (význam: tebe, tobě)

Thou se používá ve spojení se starou formou sloves, která končí na t nebo st a v případě třetí osoby na th:

You Will Die - Thou Shalt Die!
He Has Nothing - He Hath Nothing!

K tomu zastaralá slovní zásoba:

So - Thus (tak, čili)
Under - Beneath (pod, někdy i ve)
Look - Behold (podívej, zři)
Whom (komu, koho, jehož)
To - Unto (ke, k, do, na)
From - Forth (z, ze)

Našel jsem docela dobrý zdroj, takže slovní zásobu ještě mnohonásobně rozšířím.

My will shalth prevail unto my death.

 

Definice cti

Ξ March 20th, 2007 | → 4 Comments | ∇ Uncategorized |

… a pořád ničí

 

Netscape 8 - zmrtvýchvstání legendárního prohlížeče

Ξ March 19th, 2007 | → 6 Comments | ∇ Uncategorized |

Jak asi víte, Netscape existoval dávno před Internet Explorerem a v podstatě mu vděčíme za to, že internet dnes vypadá tak jak vypadá (Netscape zavedl rámce, cookies nebo javascript). Ve své době (1994 až příchod IE5) byl revolučním a naprosto přelomovým vynálezem v oblasti prohlížení webu, protože před Netscapem bylo možno web prohlížet pouze prohlížečem Mozaic (nebo tak nějak), který byl ochuzen o nové technologie Netscapu.

Microsoft si ale uvědomil, že kdo kontroluje prohlížení webu, kontroluje lidi, takže nechtěl připustit, aby na tomto poli Netscape dominoval. Vypustil tedy do oběhu Internet Explorer a distribuoval ho zadarmo, v balíku s Windows (Netscape byl komerční, zdarma pro domácnosti a školy). Netscape byl poražen až s vezí IE 5, protože uživatelé používali většinou výchozí software ve svém operačním systému. Tímto Microsoft doslova vymazal Netscape ze scény.

Po několika zničujících letech Netscape uvolnil zdrojové kódy jádra svého prohlížeče (gecko) a vznikla tak opensource Mozilla a pak z Mozilly Firefox. Firefoxu se chytlo spoustu tupých lamek, které naletěly na svaté řečičky opensource puberťáků. Ve skutečnosti je Firefox ubohý prohlížeč, který nemá ve standardní výbavě vůbec nic, dokonce ani nepodporuje rychlý tabbed browsing (novou tabulku musíte otevřít z aplikačního menu omg omg hrůza) a po delším brouzdání nesnesitelně zahlucuje operační pamět (a naprosto zbytečně, nepodporuje ani cached tab history).

V posledních dvou letech se ale objevil Ježíš-netscapce, který vstal z mrtvých v podobně Netscape 8.0 (teď 8.1). Netscape byl považován za mrtvého, ale on přece jen povstal a pokouší se prorazit. Je tu nemalá pravděpodobnost, že by se mu to za pomoci nelamerských uživatelů mohlo podařit, protože jeho základní výbava je obrovská a naprosto utírá firefox.

Jedna ze základních výhod tkví v tom, že Netscape 8 (NS) obsahuje dvě zobrazovací jádra, klasické jádro gecko a jádro IE. Takže co nezobrazí dobře gecko, zobrazí IE vice versa. Jádra lze přepínat dole vlevo na stavové liště prohlížeče. Další neskutečná výhoda je, že se NS snaží funkcemi přiblížit Opeře (nejlepší známý webový prohlížeč), takže má sidebar (s integrovaným kompaktním ICQ klientem!!) a oblíbené bookmarky si můžete naházet přimo do jednoho z lišt toolbaru. Dále natírá IE, protože centrum zabezpečení je v NS velmi rozsáhlé a nadstandardní (dokáže nastavit úroveň bezpečnosti pro každý server zvlášť). Integrovaná RSS čtečka je samozřejmostí. Vzhled je také nádherný a existuje možnost změnit skin (bohužel zatím existuje pouze jeden).

NS je ale náročný na hardware a na paměť - po celodopoledním brouzdání po necachovaných stránkách zabírá 80MB operační paměti, takže bude lepší ho před hraním her či sledováním videa vypnout. Pro uživatele s 1GB op.paměti by to ale neměl být problém.

Na závěr vám můžu doporučit, abyste NS nainstalovali a vyzkoušeli, tady je link:

http://browser.netscape.com/ns8/ 

Ave

MP3 | Plastova okna | Baterie | LCD televize | Vyhodne nakupy | Bile zbozi | NABYTEK | Eternity | Notebooky | Seznamka | Online sazky | Kosmetika | Parfemy |

 

Útržky z Ordo Lux Ater (1)

Ξ March 17th, 2007 | → 4 Comments | ∇ Uncategorized |

nananana … leviathan ničí minulost … nananana :) … deleted by me myself on 12.4.2008

 

Pozoruhodný způsob venčení psa

Ξ March 12th, 2007 | → 2 Comments | ∇ Uncategorized |

Při nedělní vyjížďce na kole jsem narazil na docela zajímavý způsob venčení psa.

Jedu si takhle po cestě a vidím toyotu. Toyota zastaví a z místa spolujezdce vystoupí nóbl panička. Jde dozadu ke kufru (byl to opravdu malý temný kufr bez okna, jako v kupé) a otevře ho. Kufr obsahoval živý náklad - totiž psa :). Vyloži psa z kufru, zavře ho a nasedne zpátky do auta.

Toyota popojela asi kilometr dál po polní cestě, přičemž pes bežel za ní. Po kilometru toyota opět zastavila a panička opět vystoupila. Otevřela kufr, popadla psa a vměstnala ho dovniř. Pak v klidu nastoupila a toyota odjela.

No jedině naprosto zdegenerovaný snobský měšťáci dokážou venčit psa autem :) (a navíc ho vozit v kufru) … to je jako kdybyste šli na procházku autem.

Ave

 

Next Page »

Leviathan

  kdo je Leviathan

  Jsem student aktuálně čtvrtého ročníku střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v českých budějovicích

   


 


RSS Zdroj

  ::

  RSS 2.0 < ZDE

  Přidejte si můj zdroj do vaší RSS čtečky

   

Statistiky