wz

Psychologické rozpitvání Rudolfa

Ξ November 6th, 2007 | → 8 Comments | ∇ Filozofie |

Nejprve bych čtenáře “nakrmil” nutnými teoretickými znalostmi, které jsem mimochodem takto sám definoval:

Tvrdohlavost je stav mysli, kdy člověk určitou myšlenku povýší do nadřazené pozice, ve kterém není schopen tuto myšlenku jednoduše zavrhnout, ani degradovat do pozice normální mylšenky. Jakýkoliv jednoduchý podložený útok na tuto myšlenku je pasivně odražen. Míra tvrdohlavosti je - jak složitý a jak dlouhý podložený útok na myšlenku dokáže člověk pasivně odrážet (pasivně odrážet - zavrhovat protiargument bez jakéhokoliv prozkoumání argumentu či pochybností o pravdivosti, logičnosti nebo nadřazenosti myšlenky v nadřazené pozici.)
Tvrdohlavost je často velmi různorodě aplikována na různé oblasti myšlení.
Člověk Citově Labilní velice často přechází z jedné nálady do druhé a vnímá emoční podněty mnohonásobně silněji, než běžný člověk a následně se projevuje odpovídajícím projevem.
Duchovní Prázdnota je stav mysli, kdy člověk nemá vyjasněn pohled na život, pohled na svět, pohled na duchovno, smysl života, způsob života, definování dobra a zla. Tímto stavem projde jednou každý člověk - Někdo v útlém věku, někdo v pubertě, někdo v osmnácti, někdo v dospělosti, někdo ve stáří a někdo také po smrti (ano, po smrti :)). Když se člověk vyskytuje v tomto stavu, je náchylný na jakékoliv věci, které dokáží tuto prázdnotu naplnit - náboženství, sekty, realismus a mnohé kombinované filozofie. Hodně lidí nepostřehne, že něčím podobným (naplněním) prošli. Věk, kdy tímto člověk projde je závislý na vývoji mysli (ducha). Tímto stavem se občas dá projít vícekrát za život (například, pokud se vám zbortí všechny priority a dotknete se dna.)

A teď je na čase, abychom si vytvořili pokusný subjekt jménem třeba Rudolf (Tato osoba nemá nic společného s žádnou žijící osobou, pokud ano, jedná se pouze o náhodu. Také se zkuste zamyslet nad tím, jaký je skutečný účel této věty.).
Rudolf je běžný člověk, jako my všichni a také se nějak projevuje, jako my všichni. Ale Rudolf má tu smůlu, že zrovna jeho jsem si vybral k psychologickému pitvání, takže si ho teď pěkně rozpitváme :).

Rudolf je například velice tvrdohlavý co se týče hudby - poslouchá Reggae, pouze Reggae a nic jiného. On nejenže nic jiného než Reggae neposlouchá, on veřejně označuje všechny ostatní styly hudby za špatné. Ne, že by řekl, že se mu nelíbí - on je označí za špatné a prostě tomu věří. Vzniká mu tedy v hlavě jakási dvojitá barikáda - Reggae JE NEJLEPŠÍ, všechno ostatní JE ŠPATNÉ. Nadřazená myšlenka, že Reggae je nejlepší je tedy ještě jištěna další myšlenkou, která zavrhuje ostatní styly hudby - pozice nadřazené myšlenky je tímto zpevněna. Když jsme si tento jev tak hezky popsali, poďme mu dát nejaký honosný vědecký název :), co třeba: DRFSW: dissent-repression forced self-will (stejně by šlo třeba dissent-denial fsw, dám však přednost slovíčku potlačení před slovem zamítnutí).
U Rudolfa jsme tedy diagnostikovali DRFSW v oblasti hudby, což dost svědčí o jeho nevelkém duchovním vývoji, protože, jak jistě tušíte DRFSW v této oblasti není zrovna častá. Dalším pozorováním Rudolfa jsme zjistili, že tvrdohlavost není přítomna pouze v této oblasti, ale také v oblasti životního stylu, kde je kombinována s mnohem zajímavější věcí, o které si nyní povíme.

Spousta lidí má nějaký vzor. Rudolf má také vzor - frontmana kapely, která hraje Reggae (říkejme mu třeba Morbo - znáte z futuramy? :)). Morbo žije životním stylem klasického člena Reggae kapely (zde mi odpusťte, pravděpodobně žádný podobný životní styl neexistuje - chci zde poukázat na souvislost hudby s životním stylem, jako třeba Punk.) vytříbeného špatkou individuálního ducha. Rudolf Morba přímo zbožňuje a dokonce o něm mnohdy hovoří jako o Bohu a setkání s ním označuje za nejlepší dny jeho života. Rudolf žije stylem Reggaeisty a uznává vše, co uznává Morbo. Z těchto nových informací lze vyvodit dvě nové diagnózy:
1. Citová Labilita - Emotional Lability - EL
2. Duchovní prázdnota - Mind Emptiness Compensation - MEC - a z toho vyplývající snaha nalézt cokoliv, co by tuto naplnilo.
Proč EL? Citová labilita se projevila (není poprvé a málo výrazně - nebojte, ještě se projeví) přehnanými kladnými pocity při setkání s Morbem.
Proč MEC? Normální člověk, který má uspořádané věci v hlavě a má duchovně jasno, nepřijme člověka stejné či nižší úrovně (Morbo inteligencí ani charakterem neoplývá) jako vzor prakticky úplně ve všem.
Máme tedy další diagnózu - EL a špatně se vyvíjející MEC. Nezapomeněme také, že na jeho přilnutí k Morbovi se vztahuje také jednoduché SW - Self-Will - Tvrdohlavost (Morbo je nejlepší, ostatní lidé nejsou lepší - ale také nejsou špatní).

Dalším pozorováním Rudolfa se dozvídáme velmi zajímavou věc - ve společnosti lidí (jeho kolegů ze zaměstnání) se chová jako vzorný zaměstnanec a snaží se vytvořit si image vyrovnaného člověka - nedává znát naprosto žádné emoce - kolegové u Rudolfa nikdy neviděli smích, nebo zoufalství - pokaždé má pokrovou tvář. Když ale není obklopen lidmi, vyznačuje se značnou agresivitou a silnými zápornými citovými projevy. Zde máme další důkaz pro Citovou labilitu - EL a klidně k ní můžeme přidat slovo velmi silná. Velmi silná EL.

Postupně dojdeme k tomu, že k popisu jeho chování stačí námi zjištěné diagnózy, můžeme tedy vytvořit kompletní diagnózu.
Rudlof je člověk, který má sklony k SW a má vypěstovanou DRFSW v oblasti muziky a silnou SW s oblasti životního stylu. Prošel MEC, které se naneštěstí vyvinulo špatně - vyvinulo se tak, že podtrhlo jeho už tak značně velké psychické poruchy a Rudolf se vydal na cestu, kde je bude stále prohlubovat. Dále trpí velmi silnou EL, takže každý vztah bude pro něj vše a každá ztráta bude pro něj kritická. Jsou u něj časté skokové změny nálady. Tyto vlastnosti dohromady můžou vyústit v sociopatické chování a agresivitu. Pokud se nějak dovede oprostit od svých ideálů a znovu najít sám sebe, může být zachráněn a žít šťastný život. Na každém problému se dá pracovat.

 

Duchovní neuvědomělost lidí

Ξ October 1st, 2007 | → 5 Comments | ∇ Filozofie |

K napsání toho článku mě donutila spolužačka Šárka, která dnes naprosto vážně pronášela velmi ”zajímavé” (dále možná popsané) věty. Ve snaze dostat z ní co nejvíc jsem použil biblický kontrast. Bible je jednoznačně kniha, která vzbuzuje u mých spolužáků odpor, aniž vědí, co v ní je. Proč?

Pojem METAFORA a ALEGORIE jsou v běžné nefilozofické moderní literatuře (a zejména v literatuře, ke které se mladí lidé DOBROVOLNĚ dostanou) pojmy téměř neznámé. Dříve bylo jevem zcela běžným vyjadřovat jednou větou druhou myšlenku a v té lepší těžší literatuře tomu tak stále je. Ale takovou literaturu nečtou, protože jim to připadá jako nesmysly. Buď to prostě chápat nechtějí (tvrdohlavost), chtěli by avšak neumějí (nedostatečná kapacita), pochopí povrchně a tudíž velmi neúplně a špatně (nedostatečné zamyšlení se) a nebo jsou nenapravitelně ovlivněni tím, co je jim okolím (kamarád, matka, prodavačka, jedna pani ze sloveska) vštěpováno do hlavy řadu let.

Tyto společně s moderním trendem poklesu průměrného IQ a nepotřeby myslet (myslí za nás jiní) způsobují misinterpretaci například Bible svaté. Když se řekne, že bůh stvořil svět, představí si prostě Dědka s plnovousem stojícího v temnotě, máchajícího rukama a magicky tvořícího velkou kouli, nebraje v úvahu to, že Genesis je psaná v Hebrejštině a stará několik tisíc let. Hodně lidí prostě bere jako fakt, že lidé byli ve starověku jednoduší a hloupí.

Takoví lidé naprosto nedokážou pochopit myšlenky (a kamenujte si mě jak chcete) křesťanství, buddhismu, gnosticimsu, nebo například lehčích věcí jako Wiccy, okultismu, spiritismu, mysticismu.
V jejich hlavě (popsána výše) tyto věci nedávají smysl. Takoví lidé (mnoho mnoho lidí) nedokážou připustit relativitu existence, nedokáží připustit jakékoliv jiné hledisko, než své vlastní či obecné reálné lidské.
A proto se uchylují k Realismu, víru ve fakta, víru v sebe a víru v pochybné torie (Darwin je pokládán za přijatelnou teorii avšak je již minimálně napaden nevyvratitelnými argumenty - To samé jako Newton, který nedokázal vysvětlit stáčení perihelia Merkura (přičemž většina jeho teoria byla ověřená v praxi) a nakonec padl rozdrcen Obecnou relativitou).

Věta “věřím sám v sebe a v to, na co si mohu sáhnout, v to co vidím” je neskutečná pitomost. Jak říkala Šárka: “Bůh je pitomost, nikdy se mi nějak nezjevil, nedal mi důkaz své existence” (použita značně upravená mluva) je další neskutečná hovadina hodná dítěte z mateřské školky (v dnešní době hodná mnoha lidí ve věku 0 až 100 let).

A kde beru tu jistotu, že to co tady říkám je správné. Měl jsem tu čest poznat pár lidí (zajímavé je, že všechny byly slečny), které se buď chlubily aktivním studiem na FF nebo studovaly pouze střední škole a dokonce je jedna mladší než já. S takovými lidmi si dokážu parádně popovídat o filozofii a nemít přitom neodolatelné nutkání zneškodnit druhou stranu tupým předmětem.
Já jsem již dokonce uvažoval o studiu na FF, ale jelikož následné uplatnění je velmi neperspektivní, upustil jsem od toho.

I think … thus, I am.

 

Model Temperamentu

Ξ August 27th, 2007 | → 5 Comments | ∇ Filozofie |

Před sebou vidíte diagram temperamentu, jak jsem ho sám zpracoval. Dá se použít na každého člověka, ale podle mě je tím jeho psychika definovaná jenom velmi povrchově, avšak představuje z mnoha procent tu část člověka, se kterou se denně setkáváme. Jak ubíhaly prázdniny, zkoumal jsem chování všech lidí, se kterými jsem měl možnost jakkoliv komunikovat a zamýšlel jsem se, kam bych je asi zařadil a některé případy jsem se pokoušel i hlouběji pochopit.

Tento model jsem zpočátku sestavil sám, aniž bych věděl, že již existuje a vztahuje se ke čtyřem typům temperamentů: Sangvinika, Cholerika, Flegmatika a Melancholika. Co již není součástí vžitého modelu (a je součástí mého modelu), je přímka se směrnicí, úhlem, bodem a jistou mezí. Právě na tuto Mez jsem se zaměřil. Mez představuje hranici pro bod se vzdáleností A a následky překročení jsou závislé na absolutní hodnotě úhlu Lambda.

Abych vysvětlil tuto matematickou analogii:
A - Určuje do jaké míry je člověk vzdálen ideálnímu temperamentu. Reálná složka tohoto čísla určuje do jaké míry je člověk introvert nebo extrovert a Imaginární složka určuje míru stability. Stabilita sama je míra ovlivnitelnosti nálady na základě vnějšího podnětu určité velikosti. Extroverce je záliba člověka v přítomnosti jiných a komunikaci s nimi. Introverce je záliba člověka v nepřítomnosti jiných, v samotě, popřípadě ve společnosti dlouhodobých přátel podobně introvertních.
Lambda - Lambda má rozsah pouze 90 úhlových stupňů nahoru a 90 dolu v pravé i levé části diagramu. Je-li její absolutní hodnota blízká nebo rovna nule, má člověk dynamickou stabilitu - někdy náladový, někdy klidný. Je-li její absolutní hodnota rovna devadesáti (kolmá k x), nelze přesně určit, je-li introvert nebo extrovert.

Bod A se v průběhu života může mírně posunovat po přímce a Lambda se také mirně mění. Jinak člověk zpravidla má svůj typ temperamentu po celý život.

Lidi společenské, se sklonem k prudkým změnám nálady označujeme jako Choleriky - labilní extroverty.
Lidi společenské, klidné, změnou nálady reagující jenom na silnější podněty označujeme jako Sangviniky - stabilní extroverty.

Lidi nespolečenské, se sklonem k prudkým změnám nálady označujeme jako Melancholiky - labilní introverty.
Lidi nespolečenské, ale vyrovnané, lhostejné až apatické označujeme jako Flegmatiky - stabilní introverty.

Konečně se dostáváme k mezi. Mez je velice zajímavá hodnota. Když A přkračuje mez, zavisí na hodně parametrech, včetně absolutní hodnoty Lambda. Je-li blízká 0 nebo 90, mez neexistuje. V ostatních případech má zásadní vliv. Všimněte si také, že mez není kulatá - je hranatá. Správně se totiž dělí na mez vertikální (stability) a horizontální (introverce/extroverce):
Je-li Lambda vetší než 45° například u Sangvinika - A překročí vertikální mez dříve než horizontální - budou převládat extrémy lehkomyslnosti nad extrémy extroverce.
J-li u sangvinika menší, budou převládat extémy extroverce, než extrémy lehkomyslnosti.

Překročení meze vede u všech temperamentů k patologickému chování. Sangvinici jsou přehnaně klidní, nic je nevzruší a neobejdou se bez společnosti.
Cholerici se neobejdou bez společnosti, protože jinak by neměli na kom uplatňovat svoji výbušnost - neměli by pro ní dostatek podnětů.
Flegmatici se uzavřou do sebe a bude jim všechno jedno.
Melancholici překračující mez jsou nejhorší ze všech a také nejnebezpečnější pro zdravou společnost. V důsledku uzavření do sebe ztratí kontak s realitou a jejich labilita se může projevit nečekaně a nečekaně silně. Většina úchylných vrahů jsou podle mě melancholici silně za mezí.

Osobně znám jednoho člověka, který má velmi naběhnuto na překročení meze Flegmatika - je jím můj bývalý spolužák Tomáš Havel. Všichni spolužáci určitě ví, kdo to je. Přezdíván byl také určitou dobu jako zombie, protože chodil zadumán do sebe a díval se většinu cesty do podlahy. Vytočit Havla nebylo možné. Jednou na praxi mě předběhl ve frontě na nástroje a já jsem mu řekl, aby uhnul, že jsem tu byl dřív. On nic neříkal … tak se v mně projevil Cholerik a Havla jsem celkem silně nakopl kolenem (věděl jsem, že si to můžu dovolit) - pouze nadskočil a odešel pryč bez nástrojů.
Odsuzuji takové lidi. Protože na Reálné složce bodu A (introverce/extroverce) se dá slušně pracovat - není vyloučená ani kompletní změna.

Jinak doufám že nevadí že si tipnu charaktery určitých kamarádů? :) Jestli ano, napište, já to vymažu … navíc můžete do komentáře napsat, jestli jsem se strefil:

Kivan - Cholerik, lambda 10, A 25% meze
mikke - Sangvinik, lambda 25, A 40% meze
Kesy - Flegmatik, lambda 45, A 10% meze
Cartman - Sangvinik, lambda 0, A 50% meze
Scotty - Sangvinik, lambda 25, A 40% meze
Gomez - Sangvinik, lambda 60, A 25% meze
Tomáš P. - Flegmatik, lambda 50, A 8% meze
Já (Me, Zoidberg :)) - Cholerik, lambda 30, A 25% meze

A pro další návštěvníky, tady jedna melancholička, kterou neznám zas až tak dlouho:

mel (ona ví, o koho jde) - Melancholik, lambda 70, A 75% meze (a to je jenom z komunikace přec ICQ, takže reál bude menší)

Myslím že můj model (dovoluji si ho považovat za můj) je docela vydařený a je u něho možnost docela dobře popsat člověka.
Čekám na vaše ohlasy :)

 

Leviathan

  kdo je Leviathan

  Jsem student aktuálně čtvrtého ročníku střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v českých budějovicích

   


 


RSS Zdroj

  ::

  RSS 2.0 < ZDE

  Přidejte si můj zdroj do vaší RSS čtečky

   

Statistiky